Notícies i reportatges

 Cavlls Guiabosc Baridà, moviment en els mitjans de comunicació